TIN TỨC MỚI NHẤT
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay69
mod_vvisit_counterHôm qua126
mod_vvisit_counterTuần này641
mod_vvisit_counterTháng này2331
mod_vvisit_counterTất cả323596

Biểu mẫu thông tư số: 28/2011TT-BTC

Biễu mẫu thông tư số:  28/2011TT-BTC ngày 28/02/2011: Phần1(TNDN)  , Phần 2 (TNCN)

So sánh thông tư 28 và thông tư 60. Click:

Sự khác nhau thông tư 28 và thông tư 60. Download

Những điểm mới của thông tư 28/2011/TT–BTC ngày 28/2/2011

Sau 3 năm thực hiện Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế, đến nay đã xuất hiện những bất cập cần phải sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tế. Ngày 28/2/2011 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 28/2011/TT-BTC thay thế Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Quy định chung với việc khai thuế, tính thuế, điều 9 thông tư số 28/2011/TT-BTC đã bổ sung một số nội dung cụ thể:

 

Không phải nộp hồ sơ khai thuế khi tạm ngừng kinh doanh 

Người nộp thuế (NNT) trong thời gian tạm ngừng kinh và không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trước khi tạm ngừng kinh doanh, NNT phải có thông báo bằng văn bản gửi cơ quan quản lý thuế trực tiếp chậm nhất 5 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo bao gồm:

- Tên, địa chỉ trụ sở, mã số thuế.

- Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng.

- Họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, đại diện của nhóm cá nhân kinh doanh, của chủ hộ kinh doanh.

Hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh NNT phải thực hiện khai thuế theo quy định. Trường hợp người nộp thuế ra kinh doanh trước thời hạn theo thông báo tạm ngừng kinh doanh thì phải có thông báo bằng văn bản gửi tới cơ quan quản lý thuế trực tiếp, đồng thời thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo quy định.

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế:

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế; Hồ sơ khai phí, lệ phí và khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế quy định như sau:

- Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế: Nhà, đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hồ sơ khai lệ phí trước bạ; hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh ngoại tỉnh và hồ sơ khai thuế theo phương pháp khoán được nộp tại Chi cục thuế địa phương nơi phát sinh các loại thuế này.

- Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác tài nguyên mà người nộp thuế có trụ sở chính ở cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với nơi doanh nghiệp có hoạt động khai thác tài nguyên tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp (cục thuế hoặc chi cục thuế). Trường hợp người nộp thuế có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố này nhưng có hoạt động khai thác tài nguyên tại tỉnh, thành phố khác thì thực hiện hồ sơ khai thuế tại cục thuế hoặc chi cục thuế do cục trưởng cục thuế nơi phát sinh hoạt động khai thác tài nguyên quy định.

- Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản mà người nộp thuế có trụ sở chính ở cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại nơi cơ quan thuế quản lý trực tiếp ( Cục thuế hoặc Chi cục thuế); Trường hợp người nộp thuế có trụ sở cính tại tỉnh, thành phố này nhưng có hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại tỉnh, thành phố khác thì thực hiện nộp hồ sơ khai thuế tại cục thuế hoặc chi cục thuế do Cục trưởng cục thuế nơi phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản quy định.

- Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với trường hợp người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt có cơ sở sản xuất hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với trụ sở chính thì nộp hồ sơ tại nơi có cơ sở sản xuất hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tại điều 11 Thông tư số 28/2008/TT-BTC đã bổ sung một số quy định mới, nội dụng cụ thể như sau:


Khoản 5 điều 11 bổ sung quy định về khai thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản:

- Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng bất động sản ở cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì kê khai thuế tại nơi cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Cục thuế hoặc chi cục thuế). Trường hợp doanh nghiệp có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố này nhưng có hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại tỉnh, thành phố khác thì thực hiện nộp hồ sơ khai thuế tại Cục thuế hoặc Chi cục thuế do Cục trưởng cục thuế nơi phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản quy định.

- Doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản thực hiện khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo từng lần phát sinh chuyển nhượng bất động sản. Doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản là doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh bất động sản.

- Trường hợp doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản có chuyển nhượng cả dự án đầu tư thì thực hiện khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo từng lần phát sinh chuyển nhượng bất động sản.

- Đối với doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản thực hiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý. Doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản.

- Doanh nghiệp được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng hoặc cho thuê, có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ dưới mọi hình thức thì:

- Trường hợp doanh nghiệp có thu tiền của khách hàng mà đã xác định được chi phí tương ứng với doanh thu thì doanh nghiệp kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo doanh thu trừ chi phí.

- Trường hợp doanh nghiệp có thu tiền của khách hàng mà chưa xác định được chi phí tương ứng với doanh thu thì doanh nghiệp kê khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 2% trên doanh thu thu được tiền và doanh thu này chưa phải tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm.

- Khoản 6 điều 11 bổ sung quy định về khai thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ (không bao gồm trường hợp khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu) áp dụng đối với: đơn vị sự nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này hạch toán được doanh thu nhưng không hạch toán và xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh. Nội dung cụ thể:

- Đơn vị sự nghiệp thực hiện kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu theo tờ khai thuế thu nhập doanh nghịêp theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo thông tư này.

- Trường hợp đơn vị sự nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì thực hiện kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh.

- Trường hợp đơn vị sự nghiệp có phát sinh thường xuyên hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thì được kê khai hàng tháng và không phải thực hiện quyết toán thu nhập doanh nghiệp năm.

Khoản 7 điều 11 bổ sung quy định về khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp tại nơi đóng trụ sở chính có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp tính nộp ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được xác định bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ nhân (x) tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí của doanh nghiệp.

Khoản 8 điều 11 bổ sung quy định về khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh áp dụng đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi chung là nhà thầu nước ngoài) mà tổ chức này không hoạt động theo luật đầu tư, Luật doanh nghịêp có hoạt động chuyển nhượng vốn.

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay tổ chức nước ngoài số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng vốn cũng là tổ chức nước ngoài không hoạt động theo luật đầu tư, luật doanh nghiệp thì doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Vệt Nam nơi các tổ chức nước ngoài đầu tư vốn có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài.
Về khai thuế Nhà đất:

Để phù hợp với thực tế hiện nay và tiện lợi cho NNT (người nộp thuế), giảm thủ tục hành chính và khối lượng công việc cho cơ quan Thuế dự thảo đã sửa theo nội dung sau:

Số thuế Nhà đất được nộp trong 2 kỳ, mỗi kỳ bằng 50% số thuế phải nộp. Trường hợp số thuế Nhà, Đất phải nộp trong năm dưới 100 nghìn đồng cơ quan Thuế ra Thông báo toàn bộ số thuế phải nộp cả năm 1 lần vào kỳ nộp thứ nhất trong năm.

- Khoản 3, khoản 4 Điều 16 bổ sung thời hạn nộp hồ sơ khai tiền thuê mặt đất, mặt nước và tiền sử dụng đất như sau:

Thời hạn nộp hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày có Quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước.

Thời hạn nộp hồ sơ khai tiền sử dụng đất chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày NNT nhận được Thông báo kê khai nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Khai Thuế Môn bài:

Để phù hợp với Quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính Phủ, Thông tư số 28/2011/TT-BTC đã sửa đổi điểm 2, Điều 15 theo hướng: giảm thủ tục hành chính, NNT chỉ nộp hồ sơ khai 1 lần khi mới ra hoạt động kinh doanh, cơ quan Thuế lập Sổ Bộ để theo dõi thu nộp. Trường hợp NNT có sự thay đổi về các yếu tố liên quan làm thay đổi cơ sở tính thuế và số thuế phải nộp thì phải nộp lại hồ sơ khai Thuế Môn bài mới.
Về khai phí, lệ phí

Để giảm thủ tục hành chính thông tư 28/20011/TT-BTC đã bỏ giấy tờ chứng minh nguồn gốc tài sản là tờ khai hải quan trong hồ sơ khai lệ phí trước bạ (LPTB) đối với ô tô, xe gắn máy nhập khẩu; bổ sung các giấy tờ chứng minh tài sản hoặc chủ tài sản thuộc đối tượng không phải nộp LPTB hoặc được miễn LPTB để đảm bảo căn cứ pháp lý.

Về khai phí bảo vệ môi trường đối với trường hợp khai thác khoáng sản: Sửa lại địa điểm nộp hồ sơ kê khai cho phù hợp với yêu cầu quản lý và thực tế như sau: Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp tổ chức thu mua gom khoảng sản phải đăng ký nộp thay người khai thác thì tổ chức đó có trách nhiệm nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý nơi đặt cơ sở thu mua khoáng sản.

 

 
TÌM KIẾM
TƯ VẤN KHÁCH HÀNG
______Vui lòng liên hệ______

______ Please Call:_______

0918.0918.73   0918.0918.73 (Mr Hoàng) Hoặc 0942.851.454 (Mrs Lý)

hotro@tuvanduyanh.com   hotro@tuvanduyanh.com hoặc tuvanduyanh@gmail.com
hoang_kt94
Chuyên viên tư vấn
luuluuly_2006
Chuyên viên tư vấn
LOGO ĐỐI TÁC
Chào Mừng bạn đến với website công ty TNHH Vận Tải Thương Mại Hải An

Title

Title

Title

Title

Title

Title

Title

Title

Title

Ý KIẾN CỦA BẠN
Bạn nghĩ gì về dịch vụ của chúng tôi
 
HINH FLASH

BẢN ĐỒ
thiet ke web thiet ke website web gia re lam web dep thiet ke web pro thiet ke web chuyen nghiep website gia re thiet ke website gia re thiet ke website chuyen nghiep thiet ke website pro thiet ke web gia re website chuyen nghiep web chuyen nghiep website web web site cong ty thiet ke web web 100$ website free web free website mien phi web mien phi cho thue xe thue xe can thue xe xe du lich thue xe du lich thue xe gia re thue xe hoi thue xe hoa thue xe cuoi thue xe du lich dich vu thue xe thue xe dich vu thue xe tu lai thue xe co tai thue xe thang hop dong thue xe cho thue xe gia re thue xe doi moi thue xe toyota thue xe ford thue xe camry thue xe honda sua may tinh sua laptop sua chua may tinh sua may tinh gia re bao tri may tinh bao tri mang bao tri he thong sua may tinh tai nha sua may tinh tan noi thiet ke mang thi cong mang mang wifi trien khai he thong mang may tinh may tinh IBM may tinh bo may tinh de ban